Tietosuoja

Uusi EU:n tietosuoja-asetus GDPR (http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html) antaa rekisteröidyille enemmän oikeuksia omien henkilötietojen hallintaan. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijöiden tulee toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

Jatkamalla verkkopalvelun käyttöä hyväksyt seuraavan tietosuojaselosteen ja evästeiden käytön verkkopalvelussa. Evästeitä voit hallita verkkoselaimen asetuksista.

Verkkopalvelun tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä
Nimi PVP Wellness Oy

Osoite Koljonniemenkatu 2, 2 krs, 70100 KUOPIO

Muut yhteystiedot

050 331 3444

info@pvpwellness.fi

2 Tietosuojaan liittyvät pyynnöt

Yhteystiedot rekisteröidyn oikeuksissa ja pyynnöissä:
050 331 3444

info@pvpwellness.fi

3 Rekisterin nimi

Verkkopalvelun käyttäjärekisteri ja asiakasrekisteri.

4 Henkilötietojen käsittelyntarkoitus

Varmistaa pvpwellness.fi verkkopalvelun asianmukainen käyttö. Asiakassuhteen hoito ilmoittautumisiin liittyen http://ww.methodputkisto.fi/varauskalenteri-kuopio

Tiedon kerääminen verkkopalvelun kehittämiseen asiakaslähtöiseksi ja esitettävään uudelleenmarkkinointiin.

Ilmoittautumisen tapahtumaan / tarjouspyynnön välittäminen rekisterinpitäjälle.

5 Rekisterin tietosisältö

Verkkopalvelun käyttäjät, työnhakijat, asiakkaat, työntekijät

Verkkosivun käyttäjätiedot: IP (Internet Protocol)-osoite, evästetiedot, päätelaitetyyppi, liikenteenlähde, vierailuaika

–  Tarjouspyynnössä / yhteydenotossa

–  sähköposti, puhelinnumero, nimi, viesti, aihe

Ilmoittautumisessa tunneille:

Ilmoittautujan perustiedot (nimi, sähköposti, puh), ilmoittautumisaika

Asiakasrekisterissä:

mahdollinen aiempi osallistuminen Method Putkisto -tunneille,
vastuuvapaus lauseke, suostumus sähköpostin ja tekstiviestien lähettämisestä tiedottamista ja yrityksen  markkinointia varten

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Internet-sivujen käyttäjän antamat tiedot verkkopalvelussa ja sen selaamisen aikana.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei luoveteta EU-alueen ulkopuolelle sellaisiin yrityksiin, jotka eivät täytä Privacy Shield tai vastaavia GDPR:n asettamia vaatimuksia. Tiedot jäävät rekisterinpitäjälle ja henkilötietojen käsittelijöille (Google).

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Yrityksen verkkopalvelu sijaitsee Suomalaisilla palvelimilla. Verkkosivujen käyttäjätietoja kuitenkin tallennetaan Google Analytics kävijäseurannan Googlen pilviympäristöön, joka voi sijaita myös ETA alueen ulkopuolella (Privacy Shield maissa).

https://privacy.google.com/businesses/adsservices/

9 Suojaus

Suojattu yhteys verkkopalveluissa (SSL). Pääsynhallinta toimitiloihin. Tunnistamisen vaatiminen pääsyoikeutetuilta henkilöiltä (salasana suojaus). Google anonymisoi käyttäjätiedot (Google Analytics), ne sijaitsevat suojatussa pilviympäristössä. Kävijäseurannan tiedot eivät ole yhdistettävissä ilman Internet operaattorin tietoja luonnolisiin henkilöihin.

10 Riskit

Henkilötietoihin liittyviä riskejä on mm. tietoturvaloukkaukset. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja suojataan mm. asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

11 Rekisteröidyn oikeudet

  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojenoikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (soveltuvin osin)

Rekistöidyn oikeuksien pyyntö on tehtävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle sähköpostitse.

12 Säilytysaika

Google Analyticsin tallentama käyttäjätason ja tapahtumatason data poistetaan automaattisesti Analyticsin palvelimilta 26 kuukauden kuluttua.
Yhteydenottoja / ilmoittautumisia säilytetään enintään kaksi vuotta, jonka jälkeen ne poistetaan rekistereistä, ellei niille ole lain tai asetuksen mukaista käsittelyperustetta. Asiakasrekisterin tietoja säilytetään 3 vuotta viimeisestä osallistumiskerrasta.